sinn di Ettelbrécker Scoute vun all Alter gäer bei nationalen an internationalen Aktivitéiten derbäi.