verschmëlzen d’Gamma an d’Wëllef zu engem eenzege Ruddel: allebéid profitéieren dervun.