fanne mir aktiv Wëllef, Explorer, Pionnéier, Rover – a Gamma zu Ettelbréck! Mir kréien endlech en eegene Chalet – an organiséieren zanterhier eis Scoutskiermes… Och d’Traditioun vun eiser Gruppe-B.A. um Ettelbrécker Chrëschtmaart ass e Kand vun de 70er.