gëtt rëm nei gestart, ënnert dem Impuls vum Kaploun Jos Kirch, mat Ënnerstëtzung och vum Dikricher Tony Noesen. Lo kënnt och e ganz aktivt Wollefsruddel derbäi! 1933 kréie mir genee sou äerdeg Rover!